Silk: "Zakurishi" Hand-reeled Yellow Raw Silk Silk yellow zakurishi_2.jpg

Silk: "Zakurishi" Hand-reeled Yellow Raw Silk

30.00
Silk: "Shojoshi" Hand-twisted Gold Raw Silk Silk gold shojoshi_2.jpg

Silk: "Shojoshi" Hand-twisted Gold Raw Silk

72.00
"Shuro" Hand-twisted Palm Shuro nawa 6 momme brown_2.jpg

"Shuro" Hand-twisted Palm

9.00
Seima Oasa hemp Tamamaki large_1.jpg Seima Oasa hemp Tamamaki large_3.jpg

Hemp: "Seima" Hand-twisted Roll

22.00
Hemp: "Seima" Hand-twisted Oasa 大麻 (Light) Seima Oasa hemp Tamamaki light_1.jpg

Hemp: "Seima" Hand-twisted Oasa 大麻 (Light)

9.00
hemp_handspun_2.jpg hemp_handspun_1.jpg

Hemp - Handspun

45.00
ヘンプ 25x15#1526_2.jpg ヘンプ 25x15#1526_1.jpg
sold out

Hemp - 25 x 15

55.00
hemp 10x2_1.jpg hemp 10x2_2.jpg

Hemp - 10 x 2 Kinari

35.00
Flax 8/1 ply Ama Flax 8x1_2.jpg

Flax 8/1 ply

27.00
Ama Flax 25x2 _1.JPG Ama Flax 25x2 _2.JPG

Flax 25/2

27.00
Asahimo Jute Sarashi 1.jpg Asahimo Jute Sarashi 2.jpg

Jute

24.00
RK Jute Rayon Slub _1.jpg RK Jute Rayon Slub _2.jpg

Jute Rayon RK Slub

19.00
Paper Yarn Paper yarn_2.jpg

Paper Yarn

30.00
Cotton: "Galabo" Gala-machine Spun garabomensoshi_1.JPG

Cotton: "Galabo" Gala-machine Spun

20.00
cotton_slub10-2_2.jpg cotton_slub10-2_1.jpg

Cotton: Slub

19.00
Cotton Roving_1.jpg Cotton Roving_2.jpg

Cotton: Roving Yarn

22.00
cotton_curl_2.JPG cotton_curl_1.JPG

Cotton: Curl

21.00
hana_slub_2.JPG hana_slub_1.JPG

Cotton: Hana Slub

23.00
cotton_ring_2.JPG cotton_ring_1.JPG

Cotton: Ring

19.00
cotton_slub_lilian_2.jpg cotton_slub_lilian_1.jpg

Cotton Slub "Lilian"

35.00
linencotton_slub8-1x3.5-1_2.JPG linencotton_slub8-1x3.5-1_1.JPG

Linen Cotton Slub 8/1x3.5/1

24.00
Linen Rayon Slub 16 1 x 5 1_1.jpg Linen Rayon Slub 16 1 x 5 1_2.jpg

Linen Rayon Cotton Slub

19.00
Ramie Cotton Ramie Cotton 25 2x5 1_2.jpg

Ramie Cotton

27.00
ramiecottonslub_konnen_25_2x5_1_2.JPG ramiecottonslub_konnen_25_2x5_1_1.JPG

Ramie Cotton Slub

24.00
silknaturalboucle_2.5_1_2.JPG silknaturalboucle_2.5_1_1.JPG

Silk: Natural Bouclé

42.00
silk_knots_2.jpg silk_knots_1.jpg

Silk: Knot

59.00
silk_mawataring300d_2.jpg silk_mawataring300d_1.JPG

Silk: "Mawata" Degummed Pure Ring 300D

39.00
Silk: Jacks Silk Natural Jack 2 13_3.jpg

Silk: Jacks

26.00
Silk: "Mawata" Degummed Slub MC 1/6 Silk Mawata Slub MC 1 6_3.jpg

Silk: "Mawata" Degummed Slub MC 1/6

34.00
Hyper Yarn ハイパーヤーン.JPG

Hyper Yarn

22.00